Η B.I.S ιδρύθηκε το 1989 με βασικές δραστηριότητες την ψηφιοποίηση και μικροφωτογράφηση, προερχόμενη από την KODAK, με ιστορία στον τομέα της οργάνωσης αρχείων.

Η BIS με πάνω από 31 χρόνια εμπειρία είναι σήμερα η πλέον εξειδικευμένη εταιρεία στην προμήθεια εξοπλισμού και συστημάτων ψηφιοποίησης, και στην παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης, και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης.

Η εξειδίκευση στον χώρο της, έχει επιτρέψει την απόκτηση πολύτιμης τεχνογνωσίας, που με την σειρά της μεταφράζεται σε παροχή πρωτοποριακών λύσεων και έγκυρων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Στελεχωμένη από πολύπειρους και εξειδικευμένους επαγγελματίες, και πιστοποιημένη τόσο για τον εξοπλισμό, όσο και για τις υπηρεσίες που προσφέρει, η BIS επεξεργάζεται σήμερα μεγάλο όγκο εγγράφων ετησίως καθώς και μικροφιλμ 16mm & 35mm (εντός και εκτός του Service Bureau της), ενώ τυγχάνει της εμπιστοσύνης των μεγαλύτερων ιδρυμάτων της χώρας, ιδιωτικών και δημοσίων.

Έχοντας σαν γνώμονα την παροχή των καλύτερων προϊόντων της αγοράς προς τους πελάτες μας, έχουμε επιλέξει και συνεργαζόμαστε, με τις κορυφαίες εταιρίες παγκοσμίως στον χώρο της ψηφιοποίησης και της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης.

Αναλυτικά η BIS είναι αντιπρόσωπος των εταιρειών:

  • KODAΚ ALARIS σε εξοπλισμό συσκευών και συστημάτων ψηφιακής αρχειοθέτησης όπως σαρωτών εγγράφων έως Α3 μέγεθος, εγγραφέων ψηφιακού φίλμ και αναλωσίμων.
  • Book2Netσε συστήματα σάρωσης βιβλίων ή σχεδίων καθώς και χαρτών.
  • DSUITE στις λύσεις document management εγγράφων.
  • WICKS & WILSON σε σαρωτές μικροφίλμ βαρέως τύπου (roll, aperture cards, fiche).
  • e-ImageData Scanpro σε σαρωτές μικροφίλμ.

Επιπλέον, η B.I.S., είναι υπερήφανη για τις συνεργασίες της και τις συμμαχίες της στον Ελλαδικό χώρο, πάντα με εξειδικευμένες και πρωτοπόρες εταιρίες, που σκοπό έχουν την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη.

Βασικός μας Στόχος είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και του εύρους των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες.

Όλες οι δραστηριότητες στοχεύουν στην εξασφάλιση της πλέον αποδοτικής και ποιοτικής λύσης για τον πελάτη.