Λογισμικό ψηφιοποίησης αναγνώρισης τεκμηρίωσης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης.

Η πλατφόρμα dSuite - document management solution αφορά μία ολοκληρωμένη λύση για την επεξεργασία και διαχείριση εγγράφων.

Περιλαμβάνει λειτουργίες για την σάρωση, επεξεργασία εικόνας, αναγνώριση, δεικτοδότηση δεδομένων και αρχειοθέτηση.