Η εταιρεία μας αναλαμβάνει έργα ψηφιοποίησης, αρχειοθέτησης και ταξινόμ...

 Νέο σύστημα Zeutsch...

Νέο σύστημα ZeutschelOS 1...

 

1. Μειώστε το κόστος.

Η σειρά σαρωτών Alaris S2000 δ...

Νέο σύστημα ZeutschelOS 12002 Advanced, ότι πιο σύγχρονο στους σαρωτές βιβλίω...

Η εταιρεία μας ανέλαβε το έργο ταξινόμησης, αρχειοθέτησης και ψηφιοποίησης πα...

Η B.I.S SA ως εξειδικευμένη εταιρεία στην προμήθεια εξοπλισμού, συστημάτ...

Ο νέος σαρωτης S2040 έρχεται να προστεθεί στη σειρά S2000 ως οικονομικότερη π...