Η εταιρεία μας ανέλαβε και ολοκλήρωσε επιτυχώς την ψηφιοποίηση φακέλων των με...

Η εταιρεία μας ανέλαβε και ολοκλήρωσε επιτυχώς την ψηφιοποίηση μικροφιλμ 16mm...

Η εταιρεία μας ανέλαβε ψηφιοποίηση φακέλων πελατών χρηματιστηριακής εταιρείας...

Η εταιρεία μας ανέλαβε να αρχειοθετήσει μεγάλο αρχείο οργανισμού πιστοποίησης...

Ψηφιοποίηση φακέλων ταμείου υγείας δημόσιου φορέα.

...

Η εταιρεία μας ανέλαβε την αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση του αρχείου Μ.Κ.Ο. πο...

Η εταιρεία μας ανέλαβε να ψηφιοποιήσει και να καταχωρήσει τα δεδομένα σε ψηφι...