Μεγάλος Δήμος της Αττικής εμπιστεύτηκε την B.I.S  για την ταξινόμηση, αρ...

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει έργα ψηφιοποίησης, αρχειοθέτησης και ταξινόμ...

 Νέο σύστημα Zeutsch...

Νέο σύστημα ZeutschelOS 1...

 

1. Μειώστε το κόστος.

Η σειρά σαρωτών Alaris S2000 δ...

Νέο σύστημα ZeutschelOS 12002 Advanced, ότι πιο σύγχρονο στους σαρωτές βιβλίω...