Νέο σύστημα ZeutschelOS 12002 Advanced, ότι πιο σύγχρονο στους σαρωτές βιβλίων, εγκαταστάθηκε για τις ανάγκες μεγάλης Δημόσιας Βιβλιοθήκης. Η ικανοποίηση του πελάτη μας δίνει το κίνητρο να παρέχουμε την εμπειρία μας και τα καλύτερα προϊόντα της αγοράς.