Νέο σύστημα ZeutschelOS 12000 Α1, σαρωτής βιβλίων, εγκαταστάθηκε για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου.