Νέο σύστημα ZeutschelOS 12002 Advanced, ότι πιο σύγχρονο στους σαρωτές βιβλίων, εγκαταστάθηκε για τις ανάγκες ψηφιοποίησης  μεγάλης Δημόσιας Βιβλιοθήκης της νότιας Ελλάδας.