Η εταιρεία μας ανέλαβε το έργο ταξινόμησης, αρχειοθέτησης και ψηφιοποίησης μεγάλης εταιρείας διεθνών ταχυμεταφορών σε ότι αφορά το αρχείο του προσωπικού της .