Σαρωτές Microfilm

Εκτός από τις ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρουμε για την ψηφιοποίηση εγγράφων και βιβλίων, η B.I.S. παρέχει λύσεις για αρχεία σε μορφή μικροφίλμ.

Οι σαρωτές φιλμ χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ψηφιακών αρχείων από μικροφίλμ.

Η μικροφωτογράφηση περιλαμβάνει κυρίως 2 μορφές:

  1. Την μορφή ρολού (16mm & 35mm).
  2. Την μορφή μικροφίσσας.

Με αυτό τον τρόπο μπορεί ο πελάτης να εξασφαλίσει ουσιαστικά χρόνο ζωής για το αρχείο του, να εξοικονομήσει χώρο αλλά και να έχει άμεση και εύκολη πρόσβαση των πληροφοριών του.

Standard-Left-2500

ScanPro 2500 STD

Εταιρεία: e-image data Κωδ. Προϊόντος: ScanPro 2500 STD
Zoom optical/digital
5-32/5-480
Capture mode
B/W-Grayscale
Ανάλυση DPI
1200

Περιγραφή:

  • Superior image quality | 6.6 megapixel camera
  • Powerful 5x–32x optical zoom magnification | Always in focus
  • Exclusive single-click image adjust and live image editing tools
  • Easy single-click scan, print and save buttons

Standard-Left-3500

ScanPro 3500 STD

Εταιρεία: e-image data Κωδ. Προϊόντος: ScanPro 3500 STD
Zoom optical/digital
5-105/5-1575
Capture mode
B/W-Grayscale
Ανάλυση DPI
1200

Περιγραφή:

• Superior image quality | 26 megapixel camera*

• Powerful 5x–105x optical zoom magnification | Always in focus

• Exclusive single-click image adjust and live image editing tools

• Easy single-click save and print to multiple file formats

• Fastest word-searchable OCR software

AIO-Left-i9500_1

ScanPro i9500 AiO

Εταιρεία: e-image data Κωδ. Προϊόντος: ScanPro i9500 AiO
Zoom optical/digital
5-105/5-1575
Capture mode
B/W-Grayscale
Ανάλυση DPI
1200

Περιγραφή:

Got Blips? The ScanPro i9300 All-In-One is the best, and only, solution to handle your entire “blipped” film collection for indexed searching.

Including Kodak, Canon, Minolta, 3M, AGFA or custom formatted film, using single, two or three level blips with simplex, duplex and duo film

AIO-3500-Right_Small_1

ScanPro 3500 AiO

Εταιρεία: e-image data Κωδ. Προϊόντος: ScanPro 3500 AiO
Zoom optical/digital
5-105/5-1575
Capture mode
B/W-Grayscale
Ανάλυση DPI
1200

Περιγραφή:

• Superior image quality | 26 megapixel camera*

• Powerful 5x–105x optical zoom magnification | Always in focus

• Exclusive single-click image adjust and live image editing tools

• Easy single-click save and print to multiple file formats

• Fastest word-searchable OCR software

AIO-2500-Right_Small

ScanPro 2500 AiO

Εταιρεία: e-image data Κωδ. Προϊόντος: ScanPro 2500 AiO
Zoom optical/digital
5-32/5-480
Capture mode
B/W-Grayscale
Ανάλυση DPI
1200

Περιγραφή:

  • Superior image quality | 6.6 megapixel camera
  • Powerful 5x–32x optical zoom magnification | Always in focus
  • Exclusive single-click image adjust and live image editing tools
  • Easy single-click scan, print and save buttons