Ψηφιοποίηση

Η BIS προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψηφιοποίησης αρχείων (έντυπα, έγγραφα...

Προετοιμασία Αρχείου

Αρχικά αναλαμβάνουμε να συγκεντρώσουμε τα έγγραφά σας (σε φυσική μορφή) για ψ...

Αρχειοθέτηση και Αποθήκευση Φυσικού Αρχείου

Η BIS συνεργάζεται με τις καλύτερες εταιρείες του χώρου και παρέχει υπηρεσίες...

Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εισαγωγή του ψηφιοποιημένου υλικού...

Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (OCR)

Η διαδικασία που μετατρέπει σαρωμένες εικόνες χειρόγραφων ή έντυπων κειμένων ...

Νοήμων Αναγνώριση Χαρακτήρων (ICR)

Πρόκειται για μια προηγμένη Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων. Συγκεκριμένα συνώνυ...

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση και...

Υποστήριξη

Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της BIS αποτελείται από έμπειρο, εξειδικευμένο ...