Η BIS συνεργάζεται με τις καλύτερες εταιρείες του χώρου και παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής σε προσυμφωνημένο χρόνο παράδοσης με ασφάλεια και ποιότητα.

Αναλαμβάνουμε την:

  • Παραλαβή του φυσικού αρχείου από τον χώρο του πελάτη
  • Οργάνωση και ταξινόμηση του φυσικού αρχείου
  • Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση κυτίων του φυσικού αρχείου
  • Άμεση ανάκτηση των αρχείων
  • Αποθήκευση και φύλαξη του φυσικού αρχείου σε χώρους που πληρούν όλες τις προδιαγραφές
  • Δυνατότητα πιστοποιημένης καταστροφής αρχείων