Πρόκειται για μια προηγμένη Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων. Συγκεκριμένα συνώνυμο με την αναγνώριση χειρόγραφου που επιτρέπει διαφορετικές γραμματοσειρές αλλά και γραφικούς χαρακτήρες να γίνουν αντιληπτά από τον υπολογιστή κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας για να βελτιώσουν την ακρίβεια και το επίπεδο της αναγνώρισης.