Η διαδικασία που μετατρέπει σαρωμένες εικόνες χειρόγραφων ή έντυπων κειμένων σε κείμενο αναγνώσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Καθιστά δυνατή την εκ νέου επεξεργασία του κειμένου, αποφεύγοντας την δακτυλογράφηση από την αρχή.

(Μερικά συστήματα είναι ικανά να αναπαράγουν ακόμη και τις πληροφορίες που δεν είναι κείμενο σε ένα έγγραφο, όπως εικόνες, στήλες, γραμμές, γωνίες κτλ).