Αρχικά αναλαμβάνουμε να συγκεντρώσουμε τα έγγραφά σας (σε φυσική μορφή) για ψηφιοποίηση είτε στους χώρους σας είτε στα γραφεία της εταιρείας μας και γίνεται έλεγχος του υλικού.

Στη συνέχεια αναλύουμε τα έγγραφά σας και τα κατατάσσουμε ανά τύπο, κατηγορία και μέγεθος διατηρώντας την αρχική τους δομή.

Κάθε πρωτότυπο έγγραφο είναι μοναδικό και αναντικατάστατο.

Γι’ αυτό και παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να προστατέψουμε τα έγγραφα κατά την επεξεργασία, ιδίως όταν έχουμε να κάνουμε με πολύ παλαιό και ευαίσθητο υλικό.

Τέλος προσφέρουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία (εξοπλισμό, μεθόδους και λογισμικό), όπως και εκπαίδευση αλλά και τεχνική υποστήριξη, έτσι ώστε ο πελάτης να μπορεί να υποστηρίξει από μόνος του την συνέχιση της διαδικασίας ψηφιοποίησης έπειτα από την ολοκλήρωση του έργου.

Αντίστοιχη προετοιμασία αναλαμβάνουμε και στην περίπτωση του μικροφίλμ, όπου ελέγχουμε την κατάσταση του φυσικού αρχείου (υγρασία, φθορά,κτλ),καθώς και τις διαστάσεις του περιεχομένου με σκοπό το ταχύτερο και ποιοτικότερο αποτέλεσμα.