Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση και ασφάλεια φυσικών & ηλεκτρονικών αρχείων.

Στόχος μας είναι να πετύχουμε την καλύτερη και ταχύτερη διαχείριση των αρχείων σας πάντα με γνώμονα τις τελευταίες ευρωπαϊκές οδηγίες GDPR και παράλληλα να μειώσουμε τα λειτουργικά κόστη της εταιρείας σας.