Η BIS προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψηφιοποίησης αρχείων (έντυπα, έγγραφα, βιβλία, αρχιτεκτονικά σχέδια, χάρτες, microfilms 16-35 mm, microfiche,) με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Ψηφιοποίηση εγγράφων και σχεδίων έως Α0
  • Ψηφιοποίηση βιβλίων με χρήση τελευταίας τεχνολογίας book scanners που εξασφαλίζουν άριστα αποτελέσματα
  • Ψηφιοποίηση ιστορικών αρχείων και αρχειακού υλικού
  • Ψηφιοποίηση microfilms 16 & 35 mm, καθώς και microfiche