Η εταιρεία μας ανέλαβε να ψηφιοποιήσει και να καταχωρήσει τα δεδομένα σε ψηφιακή πλατφόρμα (data entry), μεγάλο αρχείο αλληλογραφίας εταιρείας ενέργειας.