Η εταιρεία μας ανέλαβε την αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση του αρχείου Μ.Κ.Ο. που έχει σχέση με τον ιατρικό τομέα.