Η εταιρεία μας ανέλαβε να αρχειοθετήσει μεγάλο αρχείο οργανισμού πιστοποίησης και στη συνέχεια να καταχωρήσει τα δεδομένα σε ψηφιακή πλατφόρμα (data entry).