Η εταιρεία μας ανέλαβε ψηφιοποίηση φακέλων πελατών χρηματιστηριακής εταιρείας στο χώρο του πελάτη.