Η εταιρεία μας ανέλαβε και ολοκλήρωσε επιτυχώς την ψηφιοποίηση φακέλων των μελών της κοινωνικής υπηρεσίας μεγάλου οργανισμού