Απρίλιος 2018 το τεχνικό μας τμήμα έλαβε πιστοποίηση και εκπαιδεύτηκε για την τεχνική κάλυψη των σαρωτών και μικροφίλμ της Zeutshcel.